zus dla nowych firm

ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje niższe składki na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą – ulga ta obowiązuje przez 24-miesiące od dnia w którym zaczynamy prowadzić firmę. Jest to spore udogodnienie dla biznesmenów, ponieważ wydatki związane z zakładaniem firmy są i tak bardzo duże.


Przedsiębiorca musi ustalić kwotę rocznego limitu składek emerytalno-rentowych, przy czym nie może ona wynosić mniej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Natomiast właściciel firmy, który dopiero rozkręca biznes może opłacać składkę w wysokości 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, a więc dużo niższą kwotę.


Jednak aby móc skorzystać z ulgi należy spełnić kilka warunków – nie każdemu przedsiębiorcy będzie przysługiwało to prawo. Zniżka obowiązuje w przypadku osób, które rozpoczynają działalność na podstawie przepisów o działalności gospodarczej bądź też innych przepisów szczególnych. Natomiast niższych składek nie będą mogły opłacać osoby, które w przeciągu 60 miesięcy kalendarzowych przez otworzeniem nowej działalności prowadzili lub prowadzą inną pozarolniczą działalność, wspólnicy spółek jawnych, komandytowych oraz partnerskich, wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przedsiębiorcy, którzy wykonują podobne/te same czynności na rzecz byłego pracodawcy.


Jak zostało wcześniej już wspomniane, opłacanie niższych składek społecznych jest możliwe przez 24 miesiące kalendarzowe i okres ten jest liczony od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, przy czym brane są pod uwagę pełne miesiące kalendarzowe. Co istotne, w ten 24 miesięczny okres, należy wliczyć także czas kiedy właściciel firmy nie musiał opłacać składek, np. w przypadku zawieszenia działalności.


Co roku zmienia się minimalna wartość składek na ubezpieczenie społecznego, dlatego zawsze należy to wcześniej sprawdzać. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób w 2015 r. planujących rozpocząć działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 1750 zł. A więc wysokość miesięcznej składki na ZUS dla przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność będzie wynosić 167,74 zł. Do tej kwoty wlicza się: 102,48 zł na ubezpieczenie emerytalne, 42 zł na ubezpieczenie rentowe, 12,86 zł na ubezpieczenie chorobowe oraz 10,13 zł na ubezpieczenie wypadkowe (w sytuacji gdy przedsiębiorca zgłasza nie więcej niż 9 osób do ubezpieczenia). Ponadto, należy pamiętać o opłacaniu ubezpieczenia zdrowotnego.


W jaki sposób można ubiegać się o obniżoną wartość składek społecznych? Po zarejestrowaniu firmy należy zgłosić się do ZUS i zarejestrować jako osoba fizyczna, która zobowiązuje się do uiszczania składek na ubezpieczenie za pomocą formularza ZUS ZUA.


Procedury związane z uzyskaniem prawa do niższych składek społecznych nie są skomplikowane, a korzyści z tego wynikające bardzo duże. Dlatego warto jest się wcześniej zorientować czy rozpoczynając działalność spełniamy wszystkie warunki do uzyskania tej ulgi.