ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Blog Archives

zus dla nowych firm

ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje niższe składki na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą – ulga ta obowiązuje przez 24-miesiące od dnia w którym zaczynamy prowadzić firmę. Jest to spore udogodnienie dla biznesmenów, ponieważ wydatki związane z zakładaniem firmy są i tak bardzo duże. Przedsiębiorca musi ustalić kwotę rocznego limitu składek emerytalno-rentowych, przy […]

Czytaj więcej