Oferta naszego biura rachunkowego obejmuje:

Usługi w zakresie księgowo-podatkowym:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów.

Usługi w zakresie kadrowo-płacowym:

 • sporządzanie umów-zleceń i umów o dzieło,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz urlopów pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników,
 • przygotowywanie rocznych deklaracji z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych,
 • dopilnowanie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • i inne.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.