Podatki

Ważne zmiany w księgowości oraz ZUS w 2019 roku

Od 2019 roku obowiązuje kilka ważnych zmian w prawie podatkowym oraz składkach ZUS. Dotyczą one nie tylko przedsiębiorców, ale również i osoby fizyczne. Dlatego zobacz, co zmieniło się w księgowości i w jaki sposób Ciebie może to dotyczyć.

Składki ZUS od przychodu

Zmianą, o której mówi się najgłośniej, jest możliwość odliczania składek ZUS od przychodu. Dotyczy to oczywiście osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Na czym to polega?

Obecnie przedsiębiorca, który rejestruje swoją pierwszą działalność, może przez dwa lata korzystać z preferencyjnych, obniżonych składek ZUS i w tym zakresie nic się nie zmienia. Jednak dotychczas często podejmowany był temat tych firm, które po dwóch latach nie zaczęły jeszcze osiągać wysokich przychodów i dla których pełna wartość składek była bardzo dużym obciążeniem.

Z tego względu najnowsze przepisy wprowadzają pewną ulgę. Na czym ona polega i kto może z niej skorzystać? O obniżoną składkę ZUS mogą starać się ci, którzy nie przekroczyli 30-krotność minimalnego wynagrodzenia w roku poprzednim. W praktyce oznacza to, że w 2019 roku przywilej ten będzie dotyczył tych przedsiębiorców, których przychód w 2018 roku był nie większy niż 63 000 zł.

To jednak nie wszystko, o czym trzeba wiedzieć. Tzw. mały ZUS może być opłacany przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. Ponadto wniosek o nowy sposób obliczania składek można było zgłosić tylko do 8 stycznia. Przedsiębiorcy korzystający z księgowości we Wrocławiu oraz w innych miastach chętnie korzystali z tej możliwości.

Podwyższenie składek ZUS

Niestety, mamy też złą wiadomość – osoby prowadzące działalność gospodarczą, dla których okres preferencyjnych składek ZUS  się zakończył oraz które nie mogą obliczać składek od przychodu, w 2019 roku… zapłacą więcej. Kwota ta ulega podwyższenia od stycznia.

Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym wynosi już 1316,97 zł. Podwyższeniu uległy m.in. składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Jeśli więc nie korzystasz z usług księgowej we Wrocławiu, musisz pamiętać o tym, że od stycznia Twoje wpłaty na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinny już być wyższe.

Rozliczanie PIT-u rocznego

Jak już wspominaliśmy na początku, zmiany w przepisach w prawie podatkowym w 2019 roku obejmują nie tylko przedsiębiorców, ale także i osoby fizyczne. Najważniejsza zmiana dotyczy rozliczania PIT-u rocznego – podatnicy nie będą musieli się już tym martwić, ponieważ wszystkim zajmie się Urząd Skarbowy. Jak to jest możliwe?

Od 15 lutego 2019 roku na Portalu Podatkowym dla każdej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej udostępnione zostanie automatycznie przygotowane zeznanie roczne. Podatnicy będą mogli je sprawdzić, wprowadzić zmiany (np. jeśli korzystają z jakiś ulg) lub też zatwierdzić. Co istotne, planowane jest, aby w następnych latach takie udogodnienie wprowadzić także dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Wtedy dla nich prowadzenie księgowości we Wrocławiu byłoby dużo prostszym zadaniem.

Likwidacja papierowych zwolnień lekarskich

Zarówno dla firm, jak i ich pracowników, dużym udogodnieniem jest likwidacja papierowych zwolnień lekarskich, która obowiązuje od grudnia 2018 roku. Choć już od 2016 roku istnieje możliwość przesyłania L4 drogą elektroniczną, to nie wszyscy lekarze z tego korzystali, czasami też pracodawcy wymagali dostarczenia im papierowej wersji.

Od teraz jednak zwolnienia mogą być wystawiane jedynie elektrycznie i od razu przesyłane są do systemu informatycznego ZUS. Dzięki temu pracownicy muszą jedynie poinformować pracodawcę o tym, że przebywają na zwolnieniu lekarskim.

Obniżenie stawki podatku dla małych podatników

Ze zmian w 2019 roku zadowoleni powinni być przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika. Po raz kolejny obniżono dla nich stawkę podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W tym roku będzie ona wynosić 9% i co ciekawe – obecnie należy do jednych z najniższych w Europie.

Kwota wolna od podatku

W 2018 roku ponad dwukrotnie zwiększona została kwota wolna od podatku, dlatego dla niektórych osób zaskoczeniem może być, że w 2019 roku wartość ta znów wzrosła – tym razem z 6 600 zł do 8 000 zł. Co to oznacza w praktyce? Że podatnicy, których w 2018 roku łączne wynagrodzenie wynosiło mniej niż 8 000 zł nie muszą odprowadzać podatku.

Danina solidarnościowa

W tym roku wprowadzono też nowy podatek – daninę solidarnościową, którego skutki finansowe dotkną najbardziej zamożnych podatników w 2020 roku. Daninę tę będą musieli odprowadzić ci, których roczny dochód przekroczy 1 mln zł. Przy czym opodatkowaniu w wysokości 4% podlegać będą nadwyżki powyżej progu miliona złotych.

Uzyskane w ten sposób przez państwo środki mają wpływać do Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Po raz pierwszy danina zostanie wyliczona po podstawie rocznego zeznania podatkowego w 2019 roku.

 

To najważniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone w księgowości i ZUS w 2019 roku. Dobrze jest je skonsultować ze swoją księgową, aby móc na bieżąco dostosowywać się do aktualnych przepisów.