ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Blog Archives

zus dla nowych firm

ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje niższe składki na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą – ulga ta obowiązuje przez 24-miesiące od dnia w którym zaczynamy prowadzić firmę. Jest to spore udogodnienie dla biznesmenów, ponieważ wydatki związane z zakładaniem firmy są i tak bardzo duże. Przedsiębiorca musi ustalić kwotę rocznego limitu składek emerytalno-rentowych, przy […]

Czytaj więcej
skłądki zus w jednoosobowej spólce zus

Jednoosobowa spółka z o.o., a ZUS

Jednoosobowa spółka jest spółką kapitałową, czyli spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) bądź też spółką akcyjną, w której wszystkie udziały przynależą do jednego wspólnika. Ponadto, w spółce jednoosobowej, funkcja właścicielska i zarządcza jest skumulowana w postaci tylko jednej osoby. Czym się różni jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej? Przede wszystkim rejestrowanie […]

Czytaj więcej