ulga podatkowa
  • PIT

Ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym

Cyklicznie, co roku, podatnicy stają przed koniecznością wypełniania rozliczenia rocznego, jeśli tylko uzyskali przychody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – są z tego zwolnieni tylko w sytuacji gdy w danym roku podatkowym takiego przychodu nie uzyskali.

I jak co roku podatnicy zadają sobie pytanie – co można odliczyć od podatku, aby zwiększyć szansę na uzyskanie jego zwrotu? W rozliczeniu rocznym PIT za 2014 r. występują trzy rodzaje ulg: prorodzinna, internetowa oraz rehabilitacyjna.

Ulga prorodzinna

Zadowolone mogą być rodziny wielodzietne, ponieważ od 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o PIT, która zwiększa ulgi dla rodzin posiadających minimum trójkę dzieci. W sytuacji gdy w rodzinie jest jedno albo dwoje dzieci to odpis od podatku wynosi (tak jak w poprzednich latach) 1112,04 zł za każde dziecko. Kiedy jednak w rozliczeniu rocznym odpisie podlega trzecie dziecko to ulga zwiększa się o 322 zł i wynosi 2 000,04. Natomiast w przypadku czwartego oraz każdego kolejnego dziecka podwyższa się wysokość ulgi o prawie 476 zł co daję łączną kwotę 2 700 zł. Jest to dość znacząca różnica w porównaniu do lat poprzednich i dodatkowo zadziwia fakt, że ulgi te zostały wprowadzone już za rok 2014 – dotychczas należało czekać do następnego roku rozliczeniowego następującego po roku w którym wprowadzono zmiany. Jeszcze jedną, dość istotną zmianą dla rodzin wielodzietnych jest to, że urząd skarbowy wypłaci im pieniądze w sytuacji gdy wysokość odpisu będzie większa od należnego podatku. Wcześniej zwrot dotyczył tylko opłaconego podatku dochodowego, co było niekorzystne dla rodzin o niskich dochodach.

Ulga internetowa

Następną ulgą przysługującą podatnikom jest ulga internetowa, chociaż ta jest już mocno ograniczona. Otóż z ulgi będzie można skorzystać tylko w dwóch przypadkach: gdy podatnik nie korzystał nigdy wcześniej z tej ulgi będzie mógł ją rozliczać przez kolejne dwa lata podatkowe oraz gdy podatnik korzystający z niej po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2013 będzie mógł skorzystać z ulgi jeszcze raz – za rok 2014. Należy pamiętać także o tym, że jest to ulga limitowana, co w praktyce oznacza, że odliczenie może wynosić tylko do 760 zł rocznie oraz odliczeniu podlega wyłącznie użytkowanie Internetu, a nie montaż i instalacja sprzętu etc. Ulga przysługuje zarówno gdy podatnik korzysta z Internetu stacjonarnego jak i mobilnego, możliwe jest także odliczenie od podatku korzystanie z kafejek internetowych, jeśli tylko przedstawi się dowody w postaci paragonów, rachunków. Zmiany dotyczące ulgi internetowej nie są tak korzystne jak ulgi prorodzinnej, ale warto pamiętać o takiej możliwości.

Ulga rehabilitacyjna

Trzecim rodzajem ulgi przysługującej w 2015 r. jest ulga rehabilitacyjna, która skierowana jest do osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów (którzy zajmują się utrzymaniem osoby niepełnosprawnej). Warunkiem do utrzymania ulgi jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności bądź decyzji o przyznaniu renty z tytułu całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy, przy czym dochody osoby niepełnosprawnej w danym roku podatkowym nie mogą przekroczyć kwoty 9120 zł. Ustawa o PIT określa zamknięty katalog wydatków, które mogą być odliczone i dotyczą głównie wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z usprawnianiem czynności życiowych.

Właściwie co roku następują mniejsze lub bardziej znaczące zmiany w przepisach o ulgach podatkowych, dlatego należy je na bieżąco śledzić.