podatek od paliwa tankowanie

Odliczanie VAT od paliwa od lipca 2015 roku

Od 1 lipca 2015 roku przedsiębiorcy mają możliwość odliczania podatku VAT od paliwa oraz wydatków związanych z eksploatacją pojazdu na znacznie bardziej korzystnych warunkach, ponieważ wtedy wygasa art. 12 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zakładał takie ograniczenia.

W przypadku pojazdów używanych zarówno do celów służbowych jak i prywatnych będzie można odliczyć 50% podatku VAT zarówno od wydatków eksploatacyjnych (naprawy etc,) jak i paliwa (co wcześniej było niemożliwe). Powyższa ulga zacznie też obejmować właścicieli motocykli.

Dlaczego nowe regulacje uznawane są za tak korzystne?

Według poprzednich przepisów, przedsiębiorcy mogli odliczyć 100% podatek VAT od wydatków związanych z eksploatacją pojazdu wykorzystywanego tylko i wyłącznie w działalności gospodarczej – wiąże się to dodatkowo z prowadzenie bardzo szczegółowej ewidencji, w której należy rozliczyć się z każdego przejechanego kilometra oraz wydatków związanych z naprawą samochodu etc. Natomiast w przypadku samochodów mieszanych, czyli takich, które wykorzystywane są zarówno w celach służbowych jak i prywatnych, istniała możliwość odliczenia 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych z wyłączeniem paliwa. Uściślając, ograniczenia w odliczaniu podatku stosowało się w stosunku do samochodów osobowych oraz pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 1 jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg; 2 jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg; 3 lub więcej jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg. W praktyce oznaczało to, że wielu przedsiębiorców nie mogło odliczyć 50% VAT od paliwa co zmieniają obecne przepisy.

Uważać muszą jednak ci przedsiębiorcy, którzy zakupili pojazd przed 30 czerwca, ponieważ wedle prawa nie będzie obowiązywać data wystawienia faktury, a data zakupu. Jak to wygląda w praktyce: faktury, które zostały wystawione do 30 czerwca 2015 roku a wpłynęły dopiero w lipcu lub te które zostały wystawione w lipcu, ale dokumentują zakup sprzed 1 lipca nie będą uprawniać do odliczania 50% podatku VAT. Wszystkich przedsiębiorców, którzy dokonali zakupu pojazdu do końca czerwca obowiązują wcześniejsze zapisy, a więc ulga dotyczyć będzie tylko innych wydatków eksploatacyjnych.

Należy zaznaczyć, że nowe regulacje wprowadzają tylko możliwość odliczenia podatku od zakupu paliwa dla samochodów mieszanych, nie zmieniają natomiast żadnych innych poprzednich przepisów.

Podsumowując:

przedsiębiorcy wykorzystujący pojazdy tylko w działalności gospodarczej mogą odliczyć 100% podatku od paliwa oraz wydatków eksploatacyjnych, a warunkiem tego jest prowadzenie dokładnych raportów. Natomiast przedsiębiorcy posiadający pojazdy o charakterze mieszanym (dotyczyć to będzie przede wszystkim samochodów osobowych) mogą odliczyć 50% VAT zarówno od kosztów zakupu paliwa jak i wydatków związanych z eksploatacją samochodu.