likwidacja, przekształcenie, zawieszenie firmy

Likwidacja, przekształcenie, zawieszenie firmy

Zarówno likwidacja, przekształcenie oraz zawieszenie firmy pociągają za sobą różne konsekwencje: prawne, podatkowe oraz związane z ubezpieczeniem firmy. Warto więc zapoznać się z podstawowymi krokami, jakie należy wykonać w każdym z tych przypadków.

Likwidacja firmy

Likwidując działalność gospodarczą podatnik musi ostatecznie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i ta kwestia nie podlega żadnej dyskusji – niedopełnienie obowiązków podatkowych zawsze skutkuje mandatem oraz grzywnami pieniężnymi. Pierwszy krok, jaki powinien zostać podjęty przez przedsiębiorcę, to sporządzenie spisu z natury, czyli mówiąc prościej inwentaryzacji towaru oraz innych środków majątku. Spis musi zostać wykonany w dniu, w którym działalność gospodarcza zostaje zlikwidowana. Należy jeszcze dodać, że remanentowi likwidacyjnemu podlegają zarówno towary jak i inne środki trwałe. Następny etap związany jest z powiadomieniem Urzędu Skarbowego o dokonaniu spisy z natury – na odpowiednim formularzu wykazuje się wartość towaru oraz kwotę podatku naliczonego, co w konsekwencji będzie prowadzić do korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego. Następnie przedsiębiorca musi rozliczyć podatek od towarów i usług za ostatni miesiąc lub kwartał prowadzenia działalności i na końcu zgłosić do Urzędu Skarbowego, iż zamykając działalność zaprzestaje wykonywania czynności, które będą podlegać opodatkowaniu.

Przekształcenie firmy

Przekształcenie dotyczy spółek prawa handlowego, czyli spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz spółek cywilnych i polega w głównej mierze na zmianie prawnej formy spółki. Także przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, może ją przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową.

Co właściwie może dać przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę?
Najczęściej wymienianą zaletą jest to, że zostaje ograniczona finansowa odpowiedzialność przedsiębiorcy – w przypadku niepowodzenia inwestycji możliwa jest sprzedaż udziałów i wyjście ze spółki. Będzie to szczególnie korzystne dla tych osób, których firma działa już od wielu lat i w tym czasie znacznie się rozwinęła. Jako, że jest to przede wszystkim, przekształcenie formy prawnej działalności to obowiązki podatkowe czy obowiązki związane z ubezpieczeniem społecznym bądź zdrowotnym nie ulegają większym zmianom.

Zawieszenie firmy

Niestety, nie w każdym przypadku, prowadzenie działalności gospodarczej przynosi oczekiwane efekty. W takich sytuacjach przedsiębiorca nie musi od razu likwidować swojej firmy – istnieje możliwość zawieszenia jej działania.

Jakie niesie to za sobą konsekwencje/udogodnienia dla przedsiębiorcy?
Przede wszystkim przysługują mu w tym czasie różne ulgi finansowe oraz podatkowe. Nie musi składać deklaracji VAT, może także zaniechać opłacania zaliczek na rachunek podatku dochodowego. W momencie zawieszania działalności następuje także wyrejestrowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a co za tym idzie, nie występuję konieczność opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (należy jednak pamiętać o tym, że jeśli korzystamy z ulgi dla osób rozpoczynających działalność to okres na który zawiesimy firmę wlicza się do 24 miesięcznego okresu, kiedy obowiązuje nas ta ulga). Niestety, zawieszenie działalności jest możliwe tylko w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, a więc nie będzie dotyczyć to sytuacji, w której zatrudniamy innych pracowników.