dla kogo kasa fisklana w 2015 roku

Kasy fiskalne w 2015 r. – dla kogo?

W 2013 oraz 2014 roku przedsiębiorców obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przepisy te określały, że obowiązek instalacji kasy fiskalnej przypada na podatników, których obrót przekroczy 20 000 zł. Jednak w zeszłym roku rząd pracował nad nowelizacją przepisów, które miałyby dotknąć przedstawicieli takich zawodów jak mechanicy, lekarze, stomatolodzy, prawnicy czy kosmetyczki – przestanie ich obowiązywać prawo do zwolnienia z kas fiskalnych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Obowiązek instalacji oraz stosowania kas fiskalnych (często określanych także jako kas rejestrujących) w celu ewidencjonowania sprzedaży ciąży na podatnikach, z których usług korzystają osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi. Zasady te mają zapobiegać sytuacjom, w którym przedsiębiorstwo zaniża swoje obroty. Nowe przepisy powiększają grono zawodów, które będę musiały posiadać kasy fiskalne bez względu na wysokość obrotu. Dotyczy to:

  • warsztatów samochodowych;
  • warsztatów prowadzących przeglądy techniczne pojazdów;
  • zakładów wulkanizacyjnych oraz punktów wymiany opon;
  • zakładów fryzjerskich;
  • salonów kosmetycznych i kosmetologicznych;
  • biur rachunkowych, które świadczą doradztwo podatkowe dla klienta detalicznego;
  • firm związanych z gastronomią oraz cateringiem;
  • firm zajmujących się handlem perfumami i wodami toaletowymi;
  • lekarzy oraz dentystów świadczonych usługi opieki medycznej;
  • prawników (wyjątkiem jest notariusz),

którzy dotychczas byli zwolnieni z obowiązku ewidencji sprzedaży towarów/usług w przypadku, gdy wysokość obrotów nie przekraczała 20 tys. zł w ciągu roku.

Jak widać, lista tych zawodów jest obszerna, dlatego ważne jest, aby dokładnie zaznajomić się z najnowszymi zmianami. Z tego względu Ministerstwo Finansów przewidziało także dwumiesięczny okres przejściowy dla przedsiębiorstw założonych przed 1 stycznia 2015, które nie posiadały jeszcze kasy fiskalnej (nie przekroczyły limitu obrotu). Firmy spełniające ten warunek dopiero od 1 marca 2015 r. mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej, przy czym niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować nałożeniem przez urząd skarbowy dotkliwej kary. Dodatkowo, jeśli kasa fiskalna zostanie wdrożona po upływie przewidzianego terminu, tracą możliwość uzyskania zwrotów kosztów poniesionych na jej zakup.

Kto zatem nie będzie musiał posiadać kasy fiskalnej w myśl nowych przepisów? W porównaniu z 2014 r. lista ta znacząco zmalała i dotyczy firm świadczących usługi cateringowe na pokładach samolotów, księży, flisaków i wspomnianych wcześniej notariuszy.

Jaki jest powód nowelizacji tych przepisów? Należałoby powrócić do tego co zostało przedstawione na początku: ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych ma zapobiegać zaniżaniu obrotów i unikaniu opodatkowania, dlatego też wprowadzone nowe, bardziej rygorystyczne przepisy (obejmujące o wiele większą grupę odbiorców).