jednorazowa amortyzacja a pomoc de minimis

Jednorazowa amortyzacja, a pomoc de minimis

Pomoc de minimis to jedna z kategorii Pomocy Publicznej, która ma na celu niewielkie wsparcie dla firm, które nie będzie naruszać praw konkurencyjności na rynku. Według Komisji Europejskiej dotacje mogą wynosić nie więcej niż 200 000 euro w przeciągu trzech lat podatkowych, ponieważ takie sumy nie powodują żadnych konsekwencji w zakresie handlu oraz konkurencji – mówiąc […]

Czytaj więcej
skłądki zus w jednoosobowej spólce zus

Jednoosobowa spółka z o.o., a ZUS

Jednoosobowa spółka jest spółką kapitałową, czyli spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) bądź też spółką akcyjną, w której wszystkie udziały przynależą do jednego wspólnika. Ponadto, w spółce jednoosobowej, funkcja właścicielska i zarządcza jest skumulowana w postaci tylko jednej osoby. Czym się różni jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej? Przede wszystkim rejestrowanie […]

Czytaj więcej