ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Blog Archives

zus dla nowych firm

ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą

...wynagrodzenia, które wynosi 1750 zł. A więc wysokość miesięcznej składki na ZUS dla przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność będzie wynosić 167,74 zł. Do tej kwoty wlicza się: 102,48 zł na ubezpieczenie emerytalne,...

Czytaj więcej
skłądki zus w jednoosobowej spólce zus

Jednoosobowa spółka z o.o., a ZUS

...wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej podlega takim samym przepisom w zakresie ubezpieczenia społecznego, jak przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, a więc musi odprowadzać składki na ZUS....

Czytaj więcej