Limit jednorazowej amortyzacji w 2015 roku

Blog Archives

limit jednirazowej amortyzacji w 2015 roku

Limit jednorazowej amortyzacji w 2015 roku

...zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych w tym roku podatkowym, w którym chcemy dokonać amortyzacji. Co roku zmienia się także limit jednorazowej amortyzacji o czym będzie jeszcze mowa później, więc...

Czytaj więcej