Jednorazowa amortyzacja, a pomoc de minimis

Blog Archives

jednorazowa amortyzacja a pomoc de minimis

Jednorazowa amortyzacja, a pomoc de minimis

Pomoc de minimis to jedna z kategorii Pomocy Publicznej, która ma na celu niewielkie wsparcie dla firm, które nie będzie naruszać praw konkurencyjności na rynku. Według Komisji Europejskiej...

Czytaj więcej