Spis z natury i remanent likwidacyjny

Blog Archives

remanent likwidacyjny spis z natury

Spis z natury i remanent likwidacyjny

Inwentaryzacja to ogół czynności, w wyniku których można ustalić jaki jest rzeczywisty stan aktywów (ogół środków gospodarczych wchodzących w skład majątku) i pasywów (źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa) jednostki gospodarczej na dany dzień. Cały rzeczywisty majątek przedsiębiorstwa jest porównywany ze stanem jaki widnieje w księgach ewidencyjnych, po to by móc określić różnice między stanem faktycznym a […]

Czytaj więcej