Jednoosobowa spółka z o.o., a ZUS

Blog Archives

skłądki zus w jednoosobowej spólce zus

Jednoosobowa spółka z o.o., a ZUS

...tym idzie – każda czynność prawna między wspólnikiem a jego spółką wymaga potwierdzenia w postaci aktu notarialnego. Ponadto, notariusz ma obowiązek każdorazowo zawiadomić o tym sąd rejestrowy, poprzez przesłanie mu...

Czytaj więcej