google reklamy

Google AdSense – jak rozliczać przychody?

AdSense to serwis reklamowy Google, który umożliwia wydawcom stron internetowych wyświetlanie reklam kontekstowych, bannerów oraz reklam wideo i co za tym idzie – czerpanie z tego korzyści majątkowych.

Uproszczając, autor/właściciel strony internetowej udostępnia powierzchnię reklamową i dzięki AdSense w szybki i prosty sposób „zapełnia” tą powierzchnię reklamami, dzięki czemu nie musi sam zabiegać o reklamodawców. Co istotne, właściciel strony zarabia wtedy, gdy jej użytkownicy „klikają” w reklamy. Ze względu na to, że jest to główny lub dodatkowy przychód, przedsiębiorca czy też osoba fizyczna musi się z niego rozliczyć.

Istnieje możliwość udostępniania swojej powierzchni reklamowej poprzez AdSense przez osobę, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Przychody z reklam należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym jako przychody z najmu ze stawką podatkową wynoszącą 8,5%. Jednak w przypadku gdy jest to jedyne źródło utrzymania osoby fizycznej, to należałoby raczej zarejestrować działalność gospodarczą i w jej ramach rozliczać przychód, ponieważ w przypadku wykrycia przez urząd skarbowy, że jest to nasz jedyny dochód, nakładane są bardzo duże sankcje finansowe.

Gdy w ramach programu AdSense powierzchnię reklamową udostępnia osoba prowadząca działalność gospodarczą, jest to bardziej skomplikowane z tego względu, że umowa podpisywana z zagranicznym kontrahentem – oddziałem Google znajdującym się w Irlandii – jest uznawana za transakcję wewnątrzwspólnotową, czyli transakcję kupna oraz sprzedaży pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przedsiębiorca musi przede wszystkim posiadać NIP-UE, a żeby go uzyskać należy zgłosić formularz VAT-R do odpowiedniego urzędu.

Gdy już wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione, podatnik może zacząć rozliczać się z przychodu uzyskanego z AdSense. Czynny podatnik VAT musi wystawić fakturę na rzecz Google po zakończeniu okresu rozliczeniowego AdSense – termin ten upływa 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce wypłata środków. Natomiast firmy zwolnione z VAT mogą to udokumentować zarówno poprzez wystawienie faktury jak i rachunku. Faktura, którą przedsiębiorca wystawia Google, powinna zawierać między innymi takie elementy jak: data dostawy, termin oraz sposób zapłaty, dane sprzedawcy oraz nabywcy, nazwę oraz ilość towaru/usług, stawka VAT czy dodatkowe uwagi. Bardzo ważną kwestią jest to, że do kwoty przelewu z AdSense nie należy doliczać VAT, a jej suma będzie stanowiła przychód.

W przypadku rozliczania przychodu z powierzchni reklamowej udostępnianej w ramach Google AdSense najważniejsze znaczenie będzie miała faktura, którą właściciel strony wystawia firmie Google, dlatego warto zadbać o to, aby znalazły się na niej wszystkie istotne informacje. Co prawda rozliczanie w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jest bardziej skomplikowane niż gdy robi to osoba fizyczna, w praktyce jednak większość firm korzysta z usług księgowych, którym wystarczy dostarczyć fakturę.