zus dla nowych firm

ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje niższe składki na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą – ulga ta obowiązuje przez 24-miesiące od dnia w którym zaczynamy prowadzić firmę. Jest to spore udogodnienie dla biznesmenów, ponieważ wydatki związane z zakładaniem firmy są i tak bardzo duże. Przedsiębiorca musi ustalić kwotę rocznego limitu składek emerytalno-rentowych, przy […]

Czytaj więcej
wynagrodzenie za urlop

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, okolicznościowy oraz ekwiwalent urlopowy

Zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika bardzo ważną kwestią jest sposób rozliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, okolicznościowy oraz ekwiwalent urlopowy, dlatego warto się zapoznać z podstawowymi zasadami, jakimi należy kierować się w tych kwestiach. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy Na chwilę obecną obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 8 […]

Czytaj więcej
ulga podatkowa
  • PIT

Ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym

Cyklicznie, co roku, podatnicy stają przed koniecznością wypełniania rozliczenia rocznego, jeśli tylko uzyskali przychody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – są z tego zwolnieni tylko w sytuacji gdy w danym roku podatkowym takiego przychodu nie uzyskali. I jak co roku podatnicy zadają sobie pytanie – co można odliczyć od podatku, aby zwiększyć […]

Czytaj więcej